Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Česká televize nasazuje od 27. 5. nový dvoudílný televizní film "Dukla 61",

který zachycuje osudy rodiny elitního havíře na pozadí největší důlní katastrofy druhé poloviny 20. století, která měla být zapomenuta. Scénograf Roman Chochola, kostýmní výtvarnice Kateřina Štefková a umělecký střihač Jakub Hejna jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

Pocta Rychlým šípům.

Takový nese název výstava v Galerii Lucerna, na níž vzdává téměř padesát předních komiksových tvůrců hold legendární pětce Jaroslava Foglara. Je tomu už 80 let, co vznikl legendární chlapecký klub Rychlých šípů. Na výstavě nechybí komiksy Jozefa Gertliho Danglára, který je zastupován OOA-S.
Zdroj: Palác Lucerna

Pražské kino Ponrepo uvedlo 24. 5. filmovou anekdotu z roku 1964

o hospodě a fotbalu dle povídky Bohumila Hrabala "Fádní odpoledne". Dílo bylo zamýšleno do povídkového hrabalovského filmu Perličky na dně. V distribuci však byl promítán jako samostatný krátký film, který zachycuje fádní nedělní odpoledne v předměstské hospodě v době, kdy většina štamgastů odešla fandit svému mužstvu na fotbalový stadion. Kameramani Miroslav Ondříček a Jaroslav Kučera, umělecký střihač Miroslav Hájek a scénograf Oldřich Bosák jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: Kino Ponrepo

Pražský Dům fotografie představuje od 22. 5. do 19. 8. výstavu s názvem "Topografie sutin",

dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka z roku 1945, zobrazující Prahu poničenou událostmi druhé světové války. Soubor fotografií reflektuje následky zmýleného náletu spojeneckých vojsk a Pražské povstání na začátku května téhož roku. Josef Sudek je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: Dům fotografie

Produkce ČT uvedla 13. 5. premiéru historického filmu "Bůh s námi - od defenestrace k Bílé hoře."

Tři lidé vyhození z oken Pražského hradu. Tak začal nejkrvavější konflikt, jaký Evropa té doby zažila. Velký výpravný film je uváděn k 400. výročí události, kterou započala třicetiletá válka. Kameraman Michal Černý a kostýmní výtvarník Tomáš Chlud jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

ČT premiérově uvádí pořad "Stav ohrožení",

který se věnuje mapování hrozeb moderní doby. Řeší konkrétní situace a dává rady, jak něčemu podobnému předejít. Vypráví příběhy lidí, kteří tyto krize prožili a nabízí rady odborníků na danou tématiku. Kameraman Tomáš Kobolka a umělečtí střihači Emil Pawinger a Zdeněk Smrčka jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: ČT

Česká komora architektů zve na již třetí nominační večer České ceny za architekturu 2018.

Nominační večer tohoto ročníku se uskuteční 31. května v Divadle Archa v Praze od 19:30 hodin. Na večeru budou současně předána ocenění Pocta ČKA 2015 a 2016.
Zdroj: ČKA