Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT vysílá 10. 2. film "První a poslední".

Příběh z malebného prostředí Hradčan o mládí a stáří, obětavosti a usmíření v hlavní roli se Zděnkem Štěpánkem. Kameraman Jaromír Holpuch je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Do 15. 2. 2019 probíhá v Ateliéru Josefa Sudka výstava Tomáše Zumra "Modrá smrt/Narcis".

V projektu Modrá smrt je neznámé, neprozkoumané, ale přesto relevantní digitální prostředí atakováno lidským světem, manipulací a naším obrazovým vnímáním. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Ateliér Josefa Sudka

8. 2. 2019 byla zahájena výstava fotografií Zdeňka Lhotáka "United Colors of Nepal".

Výstava je koncipována ve velkoformátových fotografiích k autorovu životnímu jubileu. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: APF

CS uvedl druhou únorovou neděli film "Ta naše písnička česká II".

Malá česká tragikomedie 1968-1989: 20 let ze života umělce, který více ztratil, než získal. Houslista Jan se pokouší hrát dobrou hudbu, ale životní situace ho nutí ke kompromisům. Scénograf Ludvík Široký je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS film

Nový český film "Ženy v běhu"

uvádí do pohybu smrt otce tří dospělých dcer Jindřicha (Boleslav Polívka), který si na stará kolena plnil všelijaká potrhlá přání. Jedno už nestihl - uběhnout maraton. Scénograf Milan Býček je zastupován OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

Asociace českých kameramanů zve na slavnostní udílení cen AČK

za rok 2018 ve středu 20. 2. 2019 v 18:30 h v kině Lucerna.
Zdroj: http://www.ceskam.cz/cz/novinky/pozvanka-na-slavnostni-udileni-cen-a.c.k.-za-rok-2018

NIKON PHOTO GALLERY vystavuje do 10. 3. fotografie Stanislava Pokorného.

V poslední době prezentuje více městské krajiny a pražské detaily. Tato výstava je spíš jakousi výstavou z nostalgie. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: NPG

Museum Kampa připravuje výstavu "Vladislava Mirvalda" od 5. 2. do 10. 3. 2019.

Umělec pracoval v Lounech v blízkém kontaktu s přáteli Zdeňkem Sýkorou a Kamilem Linhartem. Ve své vrcholné tvorbě analyzoval způsob, jakým zrak a mysl společně zpracovávají vizuální informaci, zprostředkovanou geometrií. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Museum Kampa