Seznam členů vedení

Výbor OOA-S

  • ing. arch. Josef  Vrana (předseda) – malíř a architekt
  • doc. Ing.akad. arch. Jiří Mojžíš (místopředseda) – architekt
  • Jiří Větroň (člen Výboru) – kameraman 
  • MgA. Ivana Kačírková (členka Výboru) – umělecká střihačka
  • Bc. Stanislav Klecandr (člen Výboru) – výtvarní tvůrci grafického rozhraní počítačových programů
  • Ing. Zdeněk Vyoral (člen Výboru) – výtvarní tvůrci počítačových her a jiných vizualizací při zobrazení počítačových programů

 

Dozorčí rada OOA-S

  • Ak. mal. Pavel Alexander Taťoun (předseda) – malíř
  • Vladimír Groh (člen Dozorčí rady) – grafik
  • Marie Jílková (členka Dozorčí rady) – dědička autorských práv


Ředitelka OOA-S: Eva Štěpánková - stepankova@ooas.cz