Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Seznam členů vedení

 

Výbor OOA-S 


ak. mal. Olga Jedličková – kostýmní výtvarnice
Marie Jílková – dědička autorských práv
Mgr. Ivana Kačírková – fil.střihačka…..místopředsedkyně Výboru OOA-S
Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš – architekt
Václav Ostádal – fotograf
Ak. mal. Pavel Alexander Taťoun – malíř                   
Jiří Větroň – animovaná tvorba audiovizuálních děl               
Ing. arch.  Josef Vrana - architekt, …………..předseda Výboru OOA-S
Ing. Zdeněk Vyoral - výtvarný tvůrce PC her              
Doc. Mgr. Antonín Weiser – kameraman                    

 

 

Dozorčí rada OOA-S:

-          Prof. MgA. Marek Jícha – v kategorii I.                      
Vladimír Groh – v kategorii II.       …………..předseda DR OOA-S    
Stanislav Klecandr – v kategorii III.