Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Expedice Alexandra Malaspiny

Expedice Alexandra Malaspiny

(atualizováno 04.11.2004) Velvyslanectví Španělska v Praze, Národní muzeum a Středisko ibero-amerických studií FF UK v Praze pořádá výstavu "Expedice Alexandra Malaspiny a Tadeáš Haenke", která se koná u příležitosti 250. výročí narození slavného mořeplavce.Výstava bude otevřena od 6.11. -21.11.2004 v Lobkovickém paláci na Pražském hradě.