Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Dagmar Čápová - Obrazy

Dagmar Čápová - Obrazy

(6.9.2004) Galerie Františka Drtikola Příbram zahájila ve čtvrtek 2. září 2004 výstavu Dagmar Čápové - "Obrazy", která potrvá do 12.října 2004.