Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

František Drtikol – Oči široce otevřené

František Drtikol – Oči široce otevřené

(1.9.2004) Galerie Františka Drtikola a nakladatelství Svět vystavují od 9.9.2004 do 10.10.2004 v Zámečku Ernestinum v Příbrami cyklus fotografií známého autora.