Zemřel výtvarný teoretik a kritik Jiří Bohdálek, který spolupracoval s OOA-S

Zemřel výtvarný teoretik a kritik Jiří Bohdálek, který spolupracoval s OOA-S

S lítostí oznamujeme, že dne 11. října 2014 zemřel další z „otců – zakladatelů“ Unie výtvarných umělců České republiky, výtvarný teoretik a kritik Jiří Bohdálek.


S výtvarným děním všeobecně a na Ostravsku zvláště byl spjat po celý život. Výrazně do něho zasáhl po roce 1990, mezi jiným např. založením spolku OSLAVA. Napomáhal proměně Svazu českých výtvarných umělců v decentralizovanou Unii výtvarných umělců ČR a působil mnoho let v její Radě. I když z koncepce, na jejíž tvorbě se podílel, se mnohé ukázalo jako marné, nepropadl apatii a nezájmu o výtvarné dění. Jako sečtělý a organizačně nadaný kurátor se soustředil na prezentaci významných osobností naší sklářské autorské tvorby. K nejvýznamnějším počinům, jimiž ukončil svou profesní dráhu, patří deset let trvající cyklus prezentace sklářů na brněnském Špilberku; z nich nedávno zesnulému Antonínu Othovi letos v červenci výstavu naposled zahájil.

Rozloučení s Jiřím Bohdálkem se událo v úzkém kruhu nejbližší rodiny dne 17. října 2014 v obřadní síni v Jistebníku (obec mezi Studénkou a Ostravou). Na místním hřbitově byl také pochován.

Na práci a celoživotní lásku Jiřího Bohdálka – umění – budou vzpomínat ředitelé kulturních institucí, teoretikové umění a jeho kolegové na setkání, které se uskuteční v pátek 31. října 2014 od 17 hodin v Domě kultury v Jistebníku. Všichni přátelé, spolupracovníci a známí jsou srdečně zváni.