Opravné rozhodnutí MKČR


Ministerstvo kultury ČR vydalo na žádost OOA-S, o.s. "Opravné rozhodnutí".


Ministerstvo kultury ve výroku rozhodnutí č.j. MK 3465/2009 OAP ze dne 5.8.2009, chybně uvedlo název účastníka řízení - OOA-S.

Dne 1.3.2010 bylo na žádost OOA-S, o.s. vydáno "Opravné rozhodnutí", které pouze opravuje název organizace a rozsahu výkonu práv se nedotýká.