Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zveřejnění údajů z účetní závěrky


(17.5.2005) OOA-S zveřejňuje své údaje z účetní závěrky za rok 2004 i na svých stránkách.