Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vyúčtování autorských odměn AVD


(10.6.2008) Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.


Vyúčtování autorských odměn - za období roku 2007

1) užití provozováním televizního vysílání [§ 101 odst. 9 písm. d) autorského zákona] a
2) užití kabelovým přenosem [§ 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona].

V Praze dne 10. června 2008

Vážená paní / Vážený pane,

jménem Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. se na Vás obracím s přátelským pozdravem a předkládám Vám vyúčtování Vašich autorských odměn za uvedené období s několika následujícími informacemi.
Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.

Celkem bylo vybráno OOA-S v roce 2007 (po odečtu DPH a nákladů na výkon kolektivního správce OSA,o.s.)

- odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu (televizní přístroje ve veřejných prostorách restaurací a hotelů a kabelová TV) ve výši 6.736.896,77 Kč

- 50% na rozdělení autorům ............3.368.450,- Kč

- 30% na rezervní fond ..................2.021.070,- Kč

- 20% na režijní srážku ............ ...1.347.376,77Kč

Pozn.: Rezervní fond bude rozdělován po třech letech.

V roce 2008 jsou řádně rozúčtovány odměny, vybrané za celý rok 2007. Vyúčtování probíhá v souladu s platným Rozúčtovacím řádem OOA-S. Předpokladem účasti na rozúčtování je jednorázové nahlášení vytvoření Vašeho díla, užití Vašich děl je monitorováno naším sledovacím oddělením a může být doplněno na základě Vašich poznatků o jiném užití (znělka, reklama, upoutávka).

Věnujte, prosíme, i nadále zvýšenou pozornost správnému a přesnému vyplnění ohlášek Vašich děl. Zejména v případech rozsáhlých cyklů, na jejichž vytvoření se podílelo početné množství autorů shodných profesí, je třeba uvádět údaje o přesném označení příslušné epizody / dílu, na jehož vytvoření jste se právě Vy podíleli.
Žádáme autory, kteří jsou plátci DPH, aby nám částku z vyúčtování vyfakturovali navýšenou o zákonem stanovené DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na kancelář OOA-S.

Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší umělecké činnosti.

S pozdravem
Doc. Ing. Jiří Mojžíš, v.r. předseda OOA-S
Eva Štěpánková, v.r. ředitelka OOA-S