Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!
Sociální program COVID 2 - finanční příspěvek pro nositele práv více informací (PDF)

Zahraniční reciproční partneři