Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Ilja SAINER

Praha 8

ilja@airfoto.cz

www.airfoto.cz/iljasainer

SAINER Ilja

Díla
Přehled díla=viz WEB-galerie na www.airfoto.cz/
/iljasainer
Kompozice a studie
A/ Přípravné studie = klasická malba a sochy
Konfigurace a studie
B/ Velké cykly=antimalba a objekty
1.Boty
2.Terče
3.Numeri
7.Untitled
4.Biorytmy
5.Bioprostory
6.Fragmenty
8.Without title (Ostrovy) - rozpracováno
C/ Hledání tiferet=klasická malba
9.Reminiscence (Zátiší s loutnou) - rozpracová
Činnost
ČFVU - 1978-89
SČVU - 1989-90
UVU ČR - 1990-95 (Sdružení praž.výtv.umělců-malířů,Nové sdružení praž.umělců)


Realizace
téměř 80 krátkometráž.filmů
Ilustrace:
dále sborníky, almanachy ...
Asi 2000 (i více) děl, 1961-1978
Jako animátor a výtvarník se podílel na realizaci, 1972-81
Asi 1100 výv.děl, 1978 dosud
Hl.realizace-Devět cyklů,kresby-malba-objekty, 1978-2003
Jaroslav Schnerch - Sčítání, 1993
- Slova na lodyhách, 1994
Pavel Grym - Uvěřitelná dobrodružství pana G., 1994
Jiří Žáček - Polibky a políčky, 1994
H.de Balzac - Succubus, 1995
Pavel Bošek - Borokosy, 1996
- Děti s netečnýma oči, 2002


Publikace
Mnoho - neeviduje, např.:
Who is who-Anglie
Dále mnoho kaatalogů výstav - hlavní texty Václav
Formánek,Jan Kříž,Ivo Janoušek,Ivan Jančar,
Ilja Sainer a další ...
Rakousko/Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig, 1994
Kdo je kdo v ČR (všechna vydání-Třeštík posl.2002), 2002


Výstavy
ZM Trnava
Itálie,USA,Belgie vč.velkých oficiálních výstav
(státních) ...
40 výstav ČR,MaĎarsko,Slovensko,Německo, 1975-1998
Více jak 200 výstav ČR,Slovensko,Japonsko,Kanada,, 1980-2003
Velké státní např.: OM Jindř.Hradech, 1985
OM Chomutov, 1987
MM Čelákovice, 1988
Galéria hl.m.Bratislavy, 1988
Muzeum Bechyně, 1989
Reg.muzeum Kolín, 1990
GU Nové Zámky, 1990
Nitrianska št.galeria, 1991
Obl.múzeum Komárno, 1991
JM Znojmo, 1991
Gal.J.Komarka Trnava, 1991
Gemer.muz.Rim.Sobota, 1992
Novohradská gal.Lučenec, 1992
OM Brandýs n.L., 1992
GVU Havl.Brod, 1994
Památník Terezín, 1995
Nár.techn.muzeum, 1997