Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Michail ŠČIGOL

Praha 3

scigol.michail@cz

ŠČIGOL Michail

Díla
Cykly obrazů "Na cestách domů"
"Začátek" - biblické náměty
"Koně"
"Velká třešňová loupež"
"Tristan a Izolda"
"Díky za každé nové ráno"
"Ateliér"
"Skicák strýčka Tea"
" … jsem tančící dům"


Bibliografie
"Tři zajímaví - tři zvláštní" - Ivo Zozulák, 12/1990
"Malba 1967-97" - vydavatelství Praha, 1997


Výstavy
Academy of Architecture - Kijev, Ukrajina, 1969
The House of Architekcts - Kijev, Ukrajina, 1974
Muzeum železnice - Jičín, 1990
Galerie AR Studio - Jičín, 1991
Muzeum železnice - Jičín, 1992
Zámek Staré Hrady, 1993
Galerie Gong Pardubice, 1995
Okresní muzeum a galerie Jičín, 1996
Galerie Řásnovka Praha, 1997
Výstavní síň divadla v Táboře, 1998
Galerie Tančící dům Praha, 1999