Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Jana ŠTĚPÁNKOVÁ

Hořice v Podkrkonoší

ŠTĚPÁNKOVÁ Jana

Díla
v oborech sochařství,malířství,grafika,fotografie,
literární tvorba, hudební kompozice


Činnost
pedagogická činnost na SPŠ kamenické a sochařské Hořovice 1986-1990
pedagogická činnost na VŠ pedagogické Hradec Králové 1991-1994


Bibliografie
Mladá fronta - Jiří Mestic, 1976
Imaginár - Prof.E.Olivier Porugalsko, 1991
Ateliér - Dr.Zhoř, Dr.Borkovcová,doc.David, 1991,1992
Lidové noviny - prof.Sklenář, 1992
Yonkers Herald Stateman - prof.Furuta N.York, 1992
The New York Nichibei - prof.Furuta N.York, 1992
Seien - prof.Furuta Japonsko, 1992
Domov - PhDr.Rybičková, 1993
Seminární práce Hany Vebersikové FFUP, 1994-95


Katalogy
vždy k jednotlivým výstavám


Realizace
v architektuře a kultuře, 1988-2000


Výstavy
zastoupená v soukromých sbírkách v ČR, Francii,
Japonsku, USA, Švýcarsku a Německu
Krajské muzeum Hradec Králové, 1974
Městké muzeum Hořovice, 1986
Krajská galerie Hradec Králové, 1989
West Room Gallery New York, 1992