Pozvánka na výstavu "KOSTÝM"


KOSTÝM, SCÉNOFRAFIE, MASKA - Katedra scénografie DAMU pořádá výstavu studentských prací.
Koncepci výstavy připravovaly významné autorky a členky OOA-S, o.s. paní profesorka Jana Zbořilová a doc. Ivana Brádková.
Výstava potrvá od 16.3.2010 - 30.4.2010 v Hartigovském paláci na Malostranském náměstí 12, Praha 1.