Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Katalog Logo 1


Galerie České advokátní komory "Dvojka" se spolupodílí na šíření nového katalogu, který zahrnuje i zastupované autory OOA-S