Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava APF ČR


Výstava Výběr II je druhou uskutečněnou akcí z plánované řady přehlídek profesního sdružení Asociace profesionálních fotografů České republiky.