Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava Jana Pištěka


(16.1.2006) V Paláci Adria (Jungmannova 31, Praha 1, 1. patro) vystavuje svá díla pan Jan Pištěk, člen Výboru OOA-S. Výstava pod názvem "Sny Mr. Williamse", se koná od 20.1.- 19.2.2006, vždy od úterý - neděle od 11 - 18 hodin.