Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2004

BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2004

(atualizováno 19.10.2004) IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004 bude slavnostně zahájeno ve středu 20. října 2004 a bude přístupno veřejnosti od 21. října do 13. listopadu 2004.