Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Architekt Jindřich Vaněk

Architekt Jindřich Vaněk

(5.10.2004) Národní muzeum v Praze pořádá výstavu prací architekta Jindřicha Vaňka v rámci akce "Galerie vynikajících osobností". Výstava potrvá do 14.11.2004.