Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Tvůrčí skupina

Tvůrčí skupina

(5.10.2004) Magistrát Hlavního města Prahy pořádá 12. výstavu "Tvůrčí skupiny", ve které vystavují i naši zastupovaní autoři - Milan Mysliveček a Milan Jíša. Výstava se koná na Staroměstské radnici v Sále architektů do 24.10.2004.