Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Interiér a design

Interiér a design

(5.10.2004) Design centrum České republiky zahajuje dne 5.10. 2004 výstavu "Interiér a design" - Designérské soutěže roku 2004. Výstava je v nových prostorách DC - Jungmannova 30 - Mozarteum a potrvá pravděpodobně do poloviny listopadu.