Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výtvarná skupina "FEMINA"

Výtvarná skupina

(5.10.2004) Výtvarná skupina "FEMINA" pořádá k desátému výročí založení skupiny výstavu, která je pořádána v zámecké galerii Regionálního muzea v Jičíně. Výstava potrvá do 17.10.2004. Této výstavy se aktivně účastní i naše zastupovaná autorka paní ak. mal. Marie Zábranská.