Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Obrazy Josefa Jíchy

Obrazy Josefa Jíchy

(1.10.2004) Krajské muzeum Karlovy Vary pořádá výstavu autora Josefa L. Jíchy. Vástava se koná od 15.9.2004 až do konce října.