Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vídenští umělci

Vídenští umělci

(1.10.2004) Galerie Rakouského kulturního fóra v Praze vystavuje autoportréty vídeňských umělců nazvanou "Poznej se a namaluj". Výstava potrvá do 7.10.2004.