Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Fotografie Jana Michálka

Fotografie Jana Michálka

(7.9.2004) Národní muzeum v Praze připravuje výstavu fotografií našeho zastupovaného autora Jana Michálka nazvanou "Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou a jeho okolí ve fotografiích". Výstava potrvá od 16.9.2004 do konce roku.