Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Veselý rok Marie Zábranské

Veselý rok Marie Zábranské

(6.9.2004) V budově Domova Sue Ryder vystavuje do 30.9.2004 naše zastupovaná autorka Marie Zábranská cyklus studií a ilustrací "Veselý rok".