Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Ostrava - periferie nebo co ?!

Ostrava - periferie nebo co ?!

(6.9.2004) Výsledky II. mezinárodního workshopu dokumentujícího ostravskou architekturu ve fotografiích současných autorů můžete shlédnout do 5.10.2004 v prostorách atraktivního prostředí dolu Michal v Ostravě - Michálkovicích a v Galerii Mlejn.