Výbor OOA-S


Výbor OOA-S

  • ing. arch. Josef  Vrana (předseda) – malíř a architekt
  • doc. Ing.akad. arch. Jiří Mojžíš (místopředseda) – architekt
  • Jiří Větroň – kameraman 
  • MgA. Ivana Kačírková – umělecká střihačka
  • Bc. Stanislav Klecandr – výtvarní tvůrci grafického rozhraní počítačových programů
  • Ing. Zdeněk Vyoral – výtvarní tvůrci počítačových her a jiných vizualizací při zobrazení počítačových programů

 

Dozorčí rada OOA-S

  • Ak. mal. Pavel Alexander Taťoun (předseda) – malíř
  • Vladimír Groh – grafik
  • Marie Jílková – dědička autorských práv