Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Proč platit kolektivnímu správci a ne přímo autorům?


Prostřednictvím jedné hromadné smlouvy uzavřené s kolektivním správcem získáváte oprávnění k užití děl mnoha autorů, navíc nejste obtěžování jednáními o licenčních smlouvách s individuálními autory. Kolektivní správce je však oprávněn zastupovat autory pouze v omezeném rozsahu, v ostatních případech je výkon autorských práv plně v rukou jednotlivých autorů.
Popsaný stav je ku prospěchu obou stran v případech kolektivní správy zakotven přímo zákonem, takže v zásadě autoři sami v těchto případech ani nemohou samostatně vykonávat svá práva (§ 96 AutZ) a pokud by neexistoval příslušný kolektivní správce, byli by na svých právech zkráceni.
Autorské odměny vybírá ve svém oboru z práv kolektivně spravovaných OOA-S, a to dle schváleného Sazebníku odměn (vztahuje se v zásadě ke všem předmětům ochrany a na všechny nositele práv ve vztahu k OOA-S). Rozúčtovací řád stanovuje způsob a pravidla rozdělení odměn vybraných OOA-S. Pokud je zřejmé, že užití či jiný vztah k vybrané odměně lze vázat ke konkrétnímu tvůrci, vyplácí se přímo adresně identifikovanému nositeli práv.