Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Změna sídla OOA-S


(5.5.2007) OOA-S sídlí od 1.5.2007 na nové adrese! Najdete nás v Žitné 49, Praha 1. Všechna telefonní spojení zůstávají zachována.


OOA-S sídlí od 1.5.2007 na nové adrese! Najdete nás v Žitné 49, Praha 1. Všechna telefonní spojení zůstávají zachována.