Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Stanovy OOA-S


(2.2.2007) Do této sekce bylo umístěno aktuální úplné znění stanov našeho sdružení ...


Aktuální úplné znění stanov OOA-S ke stažení zde ...