Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Schválená usnesení VS


(5.2.2007) Dne 12.12.2006 se konalo mimořádné Valné shromáždění autorů OOA-S, kteří rozhodovali o předložených zprávách.


Text o průběhu VS je k nahlédnutí v sídle OOA-S, po objednání.

Schválená usnesení VS OOA-S, konaném v Praze dne 12.12.2006

1. VS bere na vědomí Zprávu o činnosti OOA-S.

2. VS schvaluje 30% srážku ze zaslané částky z reprografie za rok 2003, zbývajících 70% bude do konce ledna 2007 rozděleno dle zpracovaných ohlášek a prostředky zaslány autorům.

3. VS podporuje a schvaluje ,,Petici" na podporu Vyhlášky č.488/2006 Sb. Usnesení s petičními archy bude zasláno na Ministerstvo kultury. Všechny uvedené dokumenty v kopiích jsou nedílnou součástí zápisu z VS.

4. VS schvaluje Rozúčtovaní řád OOA-S, který je možné si zobrazit na našich webových stránkách a jsou nedílnou součástí zápisu z VS.

5. VS schvaluje Stanovy OOA-S, které je možné si zobrazit na našich webových stránkách a jsou nedílnou součástí zápisu z VS.