Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rozúčtovací řád 2007


(2.2.2007) Rovněž je k dispozici Rozúčtovací řád řád OOA-S pro rok 2007 ...


Znění rozúčtovacího řádu pro rok 2007, které bylo schváleno Valným shromážděním OOA-S dne 12.12.2006, je ke stažení zde ...