Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Granty Zahraničního odboru MK ČR


(atualizováno 19.10.2004) Využijte možnosti čerpat z grantů, které vyhlašuje Odbor zahraniční Ministerstva kultury pro rok 2005 - uzávěrka je již 15. listopadu 2004.


ODBOR ZAHRANIČNÍ MINISTERSTVA KULTURY VYHLÁSIL GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2005 - UZÁVĚRKA 15. LISTOPADU 2004

Formuláře žádosti o dotaci, rozpočtové formuláře a podmínky pro přihlašování projektů jsou k dispozici na adrese www.mkcr.cz v sekci umění a knihovny - granty.

Granty jsou vypsány pro následující grantové okruhy:
1. PROJEKTY PŘIJÍMANÉ ZE ZAHRANIČÍ
2. PROJEKTY VYSÍLANÉ DO ZAHRANIČÍ
3. PROJEKTY ORGANIZOVANÉ SPOLEČNĚ SUBJEKTY ZEMÍ VISEGRÁDU
4. PROJEKTY PODPOROVANÉ Z PROGRAMU EU KULTURA 2000 (v tomto případě je uzávěrka až 31. 12. 2004)