Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Granty Ministerstva kultury


(atualizováno 19.10.2004) Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury vyhlásil grantové řízení pro rok 2005. Nepromeškejte uzávěrku, která je 30. listopadu 2004. Čtěte článek ...


ODBOR UMĚNÍ A KNIHOVEN MINISTERSTVA KULTURY VYHLÁSIL GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2005 UZÁVĚRKA 30. LISTOPADU 2004

Řízení se mohou zúčastnit právnické osoby (s výjimkou příspěvkových organizací MK) a fyzické osoby s živnostenským oprávněním pro projekty z oblasti profesionálního divadelního, hudebního, tanečního a pohybového umění, výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel a architektury.

Za upozornění děkujeme Unii výtvarných umělců České republiky, na jejíchž internetových stránkách naleznete i další informační zdroje.

Více informací na www.uvucr.cz nebo na www.mkcr.cz .