Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Aktuální znění rozúčtovacího řádu


(22.5.2008) Rozúčtovací řád OOA-S pro rok 2008 byl schválen Valným shromážděním OOA-S dne 13.5.2008 ...


Znění rozúčtovacího řádu pro rok 2008 vychází z původního (schváleno Valným shromážděním OOA-S dne 12.12.2006), přičemž doznalo drobné úpravy v oblasti rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl (reprografie), na letošním Valném shromáždění dne 13.5.2008.

Rozúčtovací řád pro r. 2008 ke stažení.