Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Alexandr SKALICKÝ

Náchod

skalicky@a-skalicky.cz

SKALICKÝ Alexandr

Díla
návrhy více než 50 budov a inteirérů - konceptuál-
Janovičkách a rekr.areál v Č.Meziříčí aj.
ní architektura, např.rekr.objekt VEBA v
kresby Sousto pro snoby, kombinovaná, kombinovaná
Výběr z outsiderů, kombinovaná, kombinovaná


Činnost
člen redakční rady čas. Architekt od r.1990
člen Komory architektů od r.1993


Bibliografie
Mladí architekti k 3.sjezdu SČA, 1987
Česká architektura - Kratochvíl, Halík, 1989-1999
Kdo je kdo, 2000


Katalogy
dalších 5 katalogů k různým výstavám
One - Family house in Wood, 1986
Grand Prix OA, 1996


Realizace
Interiér KB Nové Město n.M., 1991
Interiér diskotéky Babylon Náchod, 1992
Čistírna odpadních vod v Jaroměři, 1992
IPB banka Náchod, 1994
Penzion pro důchodce v Novém Městě n.M., 1994
Pojišťovna Kooperativa Pardubice, 1996


Publikace
a další články v různých odborných časopisech
Parafráze k soudobé české architektuře, 1989
Syntéza - odklon od postmodernismu, 1989
Nová situace, 1991
Primární struktury, 1999


Výstavy
přes 50 výstav společ s jinými autory v Čechách i
Galerie Na mostě Hradec Králové, 1986
Kino 70 Nové Město n.M., 1986
Galerie mladých Brno, 1987
v zahraničí, 1988-2000
Malá výstavní síň Náchod, 1991