Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Alexandr SKALICKÝ st.

Náchod

skalicky@a-skalicky.cz

SKALICKÝ st. Alexandr

Díla
Fotografie portrétů
Fotografie výtvarných objektů a architektury
Kopnceptuální fotografie


Bibliografie
různé články v tisku, 1989-1999


Katalogy
Státní galerie výtvarného umění Náchod, 1991, 1997


Realizace
v interiérech KB na náchodsku ve spolupráci
s architektem, 1992-93


Ocenění
V letech 1980 - 1990 se zúčastnil 22 výběrových
fotografických výstav a obdržel 9 cen, 1980-90


Publikace
v různých kulturních a popularizujících
časopisech
"Otakar Novotný" - Skalický A.st., 1999
texty o výtv.umění, umělec.památkách a kultuře, od 50.let


Výstavy
Podoby Jadranu Náchod, 1978
dále kolektivní výstavy, 1980-2000
Fotografie a portréty Náchod, 1991 a 1993
Fotografie z let 1977 až 1997 Náchod, 1997
Galerie Chagall Ostrava, 2000