Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Jiří ŠPINKA

Chválenice

ŠPINKA Jiří

Díla
Archanděl Michael, polychrom.dřevořezba, 45x55, polychrom.dřevořezba
Reliéf - Strom života, polychrom.dřevořezba, 115x210, polychrom.dřevořezba
Poutnice, dřevořezba, 90x165, dřevořezba


Katalogy
k výše uvedeným výstavám


Výstavy
Plzeň - Luna, 1990
Aš, 1990
Členské výstavy UVU Plzeň, 1992,1995
Rakovník Muzeum, 1995
Milénium - Františkánský Klášter, 1999