Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Miroslav TÁZLER

Hradec u Stoda

TÁZLER Miroslav

Díla
Červený les, olej, 90x70, olej
Vzpomínka na rok 1938, olej, 90x80, olej
Ranní hladina, olej, 100x80, olej
Letní hladina, olej, 100x80, olej
Jez v Milenovicích, olej, 95x71, olej
Splav, olej, 65x95, olej


Činnost
Výtvarný kroužek 1980-83
Člen Umělecké komise MSGR Plzeň 1968-1989


Bibliografie
Almanach západočes.výtvarníků - PhDr.Jana Potužáková
Tvorba - Doteky a ponory - Šabovičová
Výtvarná kultura, 1978 a 1988
Diplomová práce Jany Lindové - Pedagog.fakulta Plzeň, 1989
Stopy času - PhDr.Potužáková, 1991


Katalogy
Galerie bří Čapků - B.Vachudová, 1987
Galerie umění K.Vary - B.Vachudová, 1989
Západočeská galerie - PhDr.Potužáková, 1991


Realizace
Pole - malba na dřevotřísce+plátno
Ilustrace knihy Nemocné slunce - perokresba, 1972

Výstavy
ková,Šteffel,Vodák,Fládr,Frauknecht/
Galerie Dílo Plzeň /+Topinka,Štícha,Wenig,Husári-, 1969
Oldenburg NSR, 1969
The Art Gallery Babylon, 1974
Galerie Wouters Brusel, 1974
Galerie bří Čapků Praha, 1987
Západočeská galerie Plzeň, 1988
Galerie umění Karlovy Vary, 1989
Letohrádek Ostrov, 1992