Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Martin VÍŠEK

Pardubice

VÍŠEK Martin

Díla
Scénické výpravy:
Aida - Verdi - Morav.divadlo Olomouc
Lucia di Lamermoore-Donizetti-Mor.divadlo Olomouc
XIV.hrabě Guerney-Barnes - Divadlo Opava
Hrdina západu-Milliwgtonsynge-Nár.divadlo Ostrava
Bláznivá ze Chailot- Girandoux
Provaz o jednom konci-Nestroy-Mor.divadlo Olomouc


Katalogy
katalogy scénografických výstav


Realizace
Knížky pro děti - vymalovánky:
Panovníci na čes.trůně-M.Procházková, 1998
Hvězdy světového fotbalu-L.Hlaváč, 1999


Výstavy
další scénograf.výstavy - dosud
Přehlídka prací čes.scénografů Opava, 1981