Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Monika VOSYKOVÁ

Žďár nad Sázavou

VOSYKOVÁ Monika

Díla
autorka se věnuje lehanému sklu -Labyrint, lehané sklo, 30x30x30, lehané sklo
Komnata, lehané sklo, 30x30x7, lehané sklo
Medůza, lehané sklo, 30x30x30, lehané sklo


Činnost
Komisařka mez.soch.sympozia v l.1996-99


Ocenění
VII.ročník mez.soch.sympozia Dřevěná plastika
1.cena na VII.trienále umělecké knižní vazby, 1992


Publikace
Klub výtv.umění Horácka, FIBOX-Třebíč, 1999, 2000
MF Dnes-Horáčtí umělci vystavují v Bystřici, 2000


Výstavy
Zámek Landshut, 1990
11 společ.výstav po celé ČR, 1992-2000
Stará radnice Žďár n.S., 1995