Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Jaroslav ZAPLETAL

Plzeň

jzaplet@kvk.zcu.cz

ZAPLETAL Jaroslav

Díla
kresby - Deformace rotací, tužka a pero, 42x30, tužka a pero
- Proměny pole, tužka a pero, 60x42, tužka a pero
- Bitva I až II, tužka, 60x42, tužka


Činnost
pedagog katedry výtv.výchovy Západočeské univerzity v Plzni od 1978 dosud
předseda UVU Plzeňské oblasti 1990 až dosud
člen republikové rady UVU ČR 1990 až dosud
předseda UVU ČR 1993-95
místopředseda UVU ČR 1995 až dosud
vicepresident národního výboru AIAP 1996 až dosud
předseda organizačního výboru Bienále kresby Plzeň 1996,1998


Bibliografie
Lov na mamuta - ACTA scaenographica - S.Marešová, 1965
Obrazy Jaroslava Zapletala - Výtv.kultura - P.Hejduk, 1983
Malá encyklopedie výtv.umělců a architektů Záp.Čech, 1990
Jdeme do Prahy s černou a bílou-Právo - Havlicová, 1999


Katalogy
další viz seznam v kanceláři
Galerie Červené srdce Plzeň-PhDr.Kuchyňka, 1970
Galerie Masné krámy Zpč.galerie Plzeň, 1983
Galerie Zlatá ulička Praha -PhDr.Potužáková, 1984


Realizace
Návrhy scén a kostýmů - cca 75 titulů, např.Svatba
sňatkového podvodníka-O.Daněk,Div.J.K.Tyla Plzeň, 1962
archit.a výtv.řešení výstav např.Ex Plzeň, 1975-78
Výtvarný design nákupního střediska v Blatné, 1977


Ocenění
Historic.pečeť města Plzně za výtv.tvorbu a umělec
Cena Masarykovy akademie umění za umělec.činnost, 1996
aktivitu, 1997


Publikace
vedoucí autorského týmu edice Perly minulosti - I.
díl Okolí Plzně, 1999


Výstavy
Horácké divadlo Jihlava, 1962
Galerie Červené srdce Plzeň, 1987
Kulturní dům Litovel, 1998